Polyhymnia


De positie van antroposofie ten opzichte van filosofie 

Inhoudsopgave:
Het ontstaan van het subjectivisme in de filosofie en het overwinnen ervan door de geesteswetenschap. Het eerste filosofische systeem dat alleen uit de bron van 'het  denken in begrippen' schept, treft men aan bij Aristoteles. Er bestaat een denktechniek, een formele logica, waarop zich decennia lang zowel de christelijke filosofen, alsook de denkers van de Arabische cultuurstroming baseerden. De scholastiek; nominalisme en realisme. Het subjectivisme, het net waarin filosofie sinds Kant gevangen zit. De relatie tussen subject en object. De noodzakelijkheid van onderscheid tussen voorstelling en begrip en de betekenis van het innerlijke construeren

Hier de voordracht "Die Stellung der Anthroposophie zur Philophie" als PDF-document:

 

Anthroposophie-Philosophie.pdf Anthroposophie-Philosophie.pdf
Size : 81 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.